Źródła dochodów akceptowane przez banki przy wnioskach kredytowych

Do niedawna banki uznawały jedynie dochody z tytułu umowy o pracę i prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany gospodarcze, rozwój sektora usług bankowych, większa konkurencja sprawiły, że oferty stały się bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb klientów. Obecnie w większości banków, o kredyt mogą ubiegać się osoby zatrudnione na podstawie umów tzw. „śmieciowych”, kontraktów okresowych, uzyskujące dochody z tytułu świadczeń, alimentów, gospodarstwa rolnego, najmu i dzierżawy czy dywidendy. Na kredyt mogą tez liczyć przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach uproszczonych. Początkowo banki z dystansem podchodziły do takich klientów. Trudno było zweryfikować takie dochody, ustalić ich stabilność i trwałość. Jednak dziś jest inaczej. Choć nie zawsze banki na równi honorują każdy nasz dochód.

Umowa o pracę

Najbardziej pożądana jest umowa zawarta na czas nieokreślony. W oczach banku jest najbardziej stabilnym źródłem dochodu, możliwym do zweryfikowania. Umowy na czas określony umożliwiają zwykle zaciąganie kredytów na czas ich trwania.

Działalność gospodarcza

Niezależnie od metody rozliczania się z fiskusem takie dochody stanowią dla banku wiarygodne źródło. W przypadku zasad uproszczonych (ryczałt, karta podatkowa) banki mogą zażądać dodatkowych zabezpieczeń, lub większego wkładu własnego.

Umowy zlecenia, o dzieło, honoraria

Coraz większa liczba osób uzyskuje takie dochody. Banki mogą jednak wymagać przedstawienia tego typu dochodów za konkretny okres, by je zaakceptował. Tak więc ważna jest powtarzalność umów, niekoniecznie z jednym kontrahentem.

Dzierżawa i najem

Inwestycje w nieruchomości na wynajem stają się popularne. Z uwagi na dostępne metody rozliczania się z Urzędem Skarbowym z tego tytułu (zasady ogólne lub ryczałt) banki traktują takie dochody na równi z tymi uzyskiwanymi z działalności gospodarczej. Grunt to udokumentować powtarzalność uzyskiwania takich dochodów.

Inne źródła dochodów

Do innych źródeł dochodów akceptowanych przez banki zaliczają się emerytury i renty, alimenty, dywidendy, diety. O ile świadczenia emerytalno-rentowe i alimenty nie podlegają wątpliwości, to co do diet i dywidend banki podchodzą różnie.

Warto pamiętać, że samo udokumentowanie dochodów nie wystarczy, by uzyskać zadowalający nas kredyt hipoteczny. Pod uwagę banki biorą inne czynniki, które mają wpływ na naszą zdolność kredytową i budowę wiarygodności. Ważna jest dotychczasowa historia kredytowa.

Related Articles

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator portalu hipoteczny.com.pl