Ubezpieczenie domu do kredytu – w banku, u agenta, a może online?

Przy udzielaniu kredytów placówki bankowe wymagają różnych form zabezpieczenia, które zagwarantować im mogą terminowy zwrot zaciągniętego przez kredytobiorcę zobowiązania finansowego. Oprócz klasycznej formy zastawu hipotecznego coraz częściej wymagają obowiązkowym objęciem ubezpieczeniem nieruchomości postawionej w stan hipoteki.

Zakres polisy ubezpieczenia domu dla potrzeb zabezpieczenia bankowego

W przypadku wymogu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zastaw hipoteczny o zakresie ochrony polisą nie decyduje właściciel domu, ale przede wszystkim placówka bankowa, w której zaciągane jest zobowiązanie finansowe. Dla kredytobiorcy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wykup polisy z cesją czyli przeniesieniem uprawnień na bank z podstawowego wariantu, który gwarantuje najniższy koszt składki ubezpieczeniowej. Jednak banki kierując się swoimi procedurami obowiązującymi we wszystkich placówkach świadczących działalność na terenie całego kraju, w większości przypadków żądają takiego samego zakresu ochrony, bez przeprowadzenia analizy czy objęta zabezpieczeniem hipotecznym nieruchomość jest narażona na tego rodzaju zdarzenia.

Czas trwania umowy ubezpieczeniowej

Ponieważ polisa ubezpieczająca dom stanowi formę zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania finansowego, kredytobiorca zostaje zobowiązany do ubezpieczenia zastawionej nieruchomości do czasu całkowitej spłaty należności. Trzeba liczyć się z tym, że bank każdego roku trwania umowy kredytowej będzie wymagał przedłożenia dokumentu, który potwierdzi fakt ciągłości ubezpieczenia zastawionej na hipotekę nieruchomości.

Gdzie wykupić polisę ubezpieczeniową z cesją na bank?

Umowę ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank można zawrzeć bezpośrednio w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego, u jego agenta a nawet w formie online. Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej w formie online warto wcześniej upewnić się w placówce bankowej czy będzie ona honorowana. Niektóre banki wymagają przedłożenia umowy opatrzonej oryginalną pieczątką towarzystwa ubezpieczeniowego bądź agenta działającego w jego imieniu, co automatycznie wyklucza zakup polisy drogą elektroniczną.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę ubezpieczeniową z cesją na bank?

Przede wszystkim przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej, należy koniecznie przejrzeć dostępne na rynku oferty i dopiero po ich analizie wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant. W przypadku braku wymogów banku o poszerzeniu zakresu ochrony ubezpieczenia domu aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych ze spłatą kredytu można zdecydować się jedynie na jej podstawowy wariant.

Related Articles

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator portalu hipoteczny.com.pl