Ubezpieczenie wynajmowanego lokalu

W dzisiejszych czasach wiele osób korzysta z wynajmu. Wynajmujemy mieszkania, domy, biura, czy magazyny. Takie lokale wymagają ubezpieczenia na zasadach podobnych do ubezpieczenia naszej własności. Konieczne będzie zapoznanie się z dostępnymi na rynku ofertami towarzystw ubezpieczeniowych i sprawdzenie, jakie oferują ubezpieczenia i jakie szkody obejmuje polisa.

Konieczne będzie ustalenia, kto za co odpowiada w wynajętym lokalu, jakie prawa i obowiązki ma właściciel, a jakie najemca. Każdy powinien zadbać o odpowiednią ochronę, ale każdy w innym zakresie. Pomimo, iż umowa wynajmu nie przenosi prawa własności, daje możliwość zadbania o dobra i bezpieczeństwo obu stron umowy, a także osób trzecich.

Jakie ubezpieczenia oferują firmy ubezpieczeniowe?

Polisa ubezpieczeniowa, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, obejmuje wiele ryzyk. Towarzystwa co trochę poszerzają wachlarz usług, aby umożliwić każdemu skorzystanie z takiej formy ubezpieczenia, która jest najbardziej odpowiednia. Najczęściej są to szkody na wypadek:

– zdarzeń losowych i pożaru (głownie uderzenie pioruna, huragany, powodzie, osuwiska itp.),
– związanych z wymienionymi zdarzeniami akcji ratowniczych,
– kradzieży z włamaniem,
– dewastacji i wandalizmu,
– odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialność za szkodę w wynajmowanym mieszkaniu

Zakres odpowiedzialności każdej ze stron umowy najmu może określać sama umowa o wynajem. W takim lokalu ryzyko powstania szkody jest większe i dotyczyć może szerszej grupy osób, większego mienia niż w sytuacji, gdyby urzędował tam jedynie właściciel nieruchomości. Dlatego zarówno najemca, jak i właściciel powinni wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono w razie wyrządzenia osobom trzecim szkody.

Czym jest odpowiedzialność cywilna?

Zgodnie z prawem cywilnym, „obowiązek ponoszenia materialnych konsekwencji zachowania własnego lub innych osób, a także innych zdarzeń, z którymi ustawa łączy ten skutek”. W zakresie OC dla właściciela lokalu i najemcy istnieje jednak różnica: właściciel odpowiada za szkody np. wyrządzone swoim sąsiadom, powstałe wskutek awarii instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej czy wodociągowej. Najemca natomiast za szkody wiążące się z użytkowaniem wynajmowanego mieszkania (np. zalanie wskutek awarii pralki, czy nie dokręconego kranu).

Co może ubezpieczyć właściciel?

Właściciel nieruchomości może ubezpieczyć mury i stałe elementy nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych. On straci najwięcej w przypadku braku takiego ubezpieczenia, a jeśli się na nie zdecyduje – wypłata odszkodowania wyrówna straty związane ze zniszczeniem, czy remontem lokalu. Jeżeli pozostawione są w mieszkaniu ruchomości – powinien zadbać o ich ubezpieczenie od kradzieży i ewentualnej dewastacji, zniszczenia. Przy dodatkowym ubezpieczeniu OC mogą zostać pokryte straty związane z nieumyślnym działaniem, np. wskutek awarii i usterek. Często towarzystwa ubezpieczeniowe proponują taki pakiet ubezpieczeń, który ochroni właściciela (jego majątek) przed stratami wyrządzonymi przez najemcę.

Co może ubezpieczyć najemca?

Wynajmujący powinien przede wszystkim zadbać o ubezpieczenie ruchomości w mieszkaniu, które do niego należą, a także wartościowe rzeczy (meble, sprzęt RTV czy AGD, komputer, sprzęt sportowy a nawet ubrania) na wypadek zdarzeń losowych i od kradzieży z włamaniem czy zniszczeń związanych z dewastacją, wandalizmem. Dodatkowy pakiet ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmie szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenia tego typu najczęściej podpisywane są na rok i przedłużane po upływie tego okresu. Można zawrzeć umowę w każdym momencie , również na krótszy okres.

Ile to kosztuje?

Wysokość składki jest uzależniona od wielu czynników. Kwota i powiązany z nią zakres ubezpieczenia to wybór właściciela i najemcy. W zależności od wyboru kwota składki wynosi od kilkudziesięciu złotych (ruchomości, wartościowe rzeczy), do kilkuset złotych w przypadku ubezpieczenia mieszkania (ze strony właściciela). Im wyższa wartość zabezpieczonej nieruchomości czy ruchomości, tym kwota składki jest wyższa.

Większość firm ubezpieczeniowych obniża kwoty polis jeśli spełnione są określone przez każdą z firm zasady bezpieczeństwa i zmniejszają ryzyko np. włamania. Mogą to być dodatkowe zamki, alarmy czy antywłamaniowe drzwi, rolety. Jest jeszcze wiele innych sposobów, aby płacić mniej, np.:

– wybór ubezpieczenia na wypadek tylko konkretnych zdarzeń, a w przypadku ruchomości – ubezpieczajmy tylko wartościowe rzeczy,
– wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia poprzez wskazanie wartości faktycznej majątku, który podlegać będzie ochronie,
– nie likwidowanie niewielkich szkód, dbanie o bezszkodowość umożliwiającą zniżkę przy przedłużeniu umowy,
– zakup ubezpieczenia przez Internet,
– negocjowanie zniżek poprzez zakup kilku ubezpieczeń czy jednorazowa płatność.

Przy odpowiednim oszacowaniu prawdopodobnych szkód, wycenie ruchomości, w sytuacji zaistnienia szkody, w ramach polisy, każde roszczenie zostanie zaspokojone z ryzyka OC, w tym także osób trzecich (w granicach wybranych ryzyk i opcji ubezpieczenia). Ceny tego typu ubezpieczeń wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie, zatem nie jest to znaczne obciążenie, a zdecydowanie zapewnia i właścicielowi, i wynajmującemu, spokojny sen i bezpieczeństwo.

Related Articles

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator portalu hipoteczny.com.pl