Jak działa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej powołano w 1997 roku przez Związek Banków Polskich w celu minimalizowania ryzyka kredytowego, ochrony i bezpieczeństwa obrotu pieniężnego, a także monitorowania zadłużenia. Głównym zadaniem BIK jest gromadzenie i udostępnianie informacji na temat historii kredytowej. Dane te pozyskiwane są z banków, SKOK-ów, instytucji finansowych i stale uzupełniane, aktualizowane. Dzięki tym informacjom znacznie skrócony jest czas oczekiwania na decyzje kredytowe, bank zyskuje obraz potencjalnego kredytobiorcy, a także ma możliwość, w przypadku wysokiej oceny punktowej, obniżenia kosztów kredytu.

Do BIK przekazywane są dane dotyczące wszelkich zobowiązań, rachunków kredytowych (terminowych i opóźnionych). Tak więc BIK nie dysponuje jedynie „czarną listą” – gromadzi dane pozytywne i negatywne, w oparciu o które, między innymi, obliczany jest scoring, przedstawiany w postaci punktów i gwiazdek, obliczany przy wykorzystaniu skomplikowanych formuł matematycznych. Im wyższy scoring, tym lepiej.

Banki, SKOKi i instytucje finansowe przekazują tam dane osobowe, informacje wskazujące na datę powstania zobowiązań, terminowość płatności, rodzaj kredytu (na zakup towarów, kredytów niecelowych, studenckich, odnawialnych, kart kredytowych itd.), liczba rat i ich wysokość, waluta. Tak więc, jeśli kiedykolwiek korzystaliśmy z takich produktów, lub poręczaliśmy kredyt/pożyczkę – figurujemy w BIK.

Dane do bazy trafiają w chwili złożenia wniosku kredytowego i przesłania zapytania do BIK. Jeśli kredyt jest przyznany, banki zobligowane są do regularnej aktualizacji (przynajmniej raz w miesiącu) informacji dotyczących klienta – głównie dotyczy to terminowości regulowania zobowiązania. Dane w BIK przetwarzane są za zgodą kredytobiorcy – wówczas poświadcza on rzetelność, ale w niektórych sytuacjach, także bez niej. Kiedy? Jeśli wystąpią łącznie: zwłoka w opłaceniu zobowiązania powyżej 60 dni i upłynął okres 30 dni od chwili poinformowania przez bank, czy instytucje o zamiarach przetwarzania danych bez uprzednio wyrażonej zgody. Dla celów statystycznych, informacje na temat zobowiązań klientów, zgodnie z zapisami ustawy Prawo bankowe, BIK może wykorzystywać przez okres 12 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania kredytowego.

Kto wykorzystuje dane z BIK?

Dostęp do bazy informacyjnej mają banki, SKOKi i instytucje finansowe, które przekazują informacje do bazy. Na skutek złożonego zapytania mogą uzyskać informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku kredytowego, ocena punktowa jest często podstawą oceny ryzyka kredytowego. Przygotowując się do poważnego kredytu, możemy swój profil w BIK sprawdzić indywidualnie, dzięki specjalnym pakietom (bezpłatnym, lub za opłatą – bardziej rozbudowanym) dostępnym na stronie BIK online.

W ostatnim czasie BIK wprowadził tzw. alerty – pomagają one przeciwdziałać coraz liczniejszym próbom wyłudzeń kredytów. To kolejne, pomocne narzędzie rynku finansowego w kraju. Biuro Informacji Kredytowej od początków swojego istnienia wydało miliony ocen, wykorzystując dane zgromadzone w bazie. Warto dbać o dobra historię kredytową, gdyż to ona ma decydujący wpływ na decyzje dotyczące przyznania kolejnych kredytów. Jeśli kogoś nie ma w BIK, bank nie jest w stanie do końca zaufać takiej osobie.

Related Articles

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator portalu hipoteczny.com.pl