Co to jest RSSO, Wibor i Libor?

Osoba, która stara się o kredyt, wszystko jedno w jakiej wysokości i na jaki okres kredytowania, powinna znać kilka podstawowych pojęć, które zapewne na swej drodze „po kredyt” spotka. Ich niezrozumienie może skutkować podpisaniem niekorzystnej dla nas umowy, bo o nich często banki zapominają wspominać, choć niektóre zawiera umowa kredytowa. Do najbardziej istotnych należą RRSO, Wibor i Libor. Czarna magia? Więc wyjaśnijmy.

RRSO

Ustawa o kredycie konsumenckim, znowelizowana w oparciu o dyrektywę unijną wprowadza jednakową metodę wyliczania RRSO we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wzór jest dość skomplikowany, ale na szczęście za wyliczenie jej odpowiedzialny jest bank/SKOK. Dzięki obowiązkowi informowania klienta o kosztach kredytu, klienci mają możliwość porównania ofert bankowych i wyboru kredytu z najniższymi kosztami, więc najbardziej korzystnego.

RRSO to całkowity koszt kredytu, wyrażony jako procent całkowitej kwoty kredytu (czyli tej, jaka do dyspozycji przekazuje nam bank), który klient jest zobowiązany uregulować, wyrażone w stosunku rocznym. RRSO ma pokazywać relacje pomiędzy otrzymana z banku kwotą pieniężną, a kosztami, jakie musi ponieść z tego tytułu. Wskazuje koszty związane z wysokością prowizji, marzy, czy ubezpieczenia.

RRSO wyliczana jest dla każdego kredytu/pożyczki z uwzględnieniem jego wartości, okresu kredytowania, daty podpisania umowy i kosztów, jakie ma ponieść kredytobiorca.

WIBOR

W przypadku kredytów hipotecznych to istotny wskaźnik, w oparciu o który wyliczone są m.in. odsetki. Warsaw InterBank Offered Rate (WIBOR) to stopa procentowa, po jakiej banki nawzajem są skłonne pożyczać sobie pieniądze. To tak, jakby bank brał kredyt w innym banku. Stawka WIBOR ustalana jest każdego dnia roboczego o godzinie 11.

Jak wygląda mechanizm ustalania WIBOR? 16 banków (tych największych) składa oferty „kredytowe” – przedstawia, po jakiej cenie skłonna jest udzielić kredytu. Po odrzuceniu 2 skrajnych ustalana jest cena kredytu obowiązującego w danym dniu. WIBOR ustalany jest w 5 wariantach: miesięcznym, trzymiesięcznym, sześciomiesięcznym, dziewięciomiesięcznym i rocznym. Który jest najkorzystniejszy dla nas, klientów? Różnie. Wpływ na to ma sytuacja na rynku i to, czy Rada Polityki Pieniężnej obniży, czy podwyższy stopy procentowe. Na czym zarabia zatem bank? Na marzy, która jest nieodzownym elementem WIBOR.

LIBOR

Libor jest kolejnym pojęciem, które jest warte poznania przez osoby szukające kredytu lub depozytu w walucie obcej. Mechanizm działania jest podobny do rodzimego WIBOR, z tym że to banki angielskie przedkładają swoje propozycje dotyczące oprocentowania, dla różnych walut. Ustalana jest na okres 1 miesiąca, trzech lub sześciu i jest wartością zmienną, uzależniona od czynników ekonomicznych i sytuacji na międzynarodowym rynku.

Jeśli decyzja o zaciągnięciu kredytu została podjęta, poszukując odpowiednio korzystnej ofert warto zwrócić uwagę na RRSO (o której banki maja obowiązek nas informować), a przy kredytach hipotecznych – na WIBOR i LIBOR. Mają one wpływ na oprocentowanie kredytu i marżę, które można negocjować, ale czynników niezależnych wynikających z ustaleń odgórnych WIBOR i LIBOR (jeśli chodzi o kredyty walutowe) zmienić się niestety nie da. Jednak dzięki informacjom na ten temat możliwe będzie poznanie całkowitego kosztu kredytu i wybór najbardziej atrakcyjnej oferty.

Related Articles

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator portalu hipoteczny.com.pl