Kredyty hipoteczne październik 2020

kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne umożliwiają finansowanie zakupu nieruchomości w przypadku gdy nie dysponujemy odpowiednią ilością gotówki w danej chwili. Banki oferują kredyty na zakup mieszkania, domu lub ziemi na różnych warunkach, które uzależnione są od zdolności kredytowej oraz wiarygodności finansowej klienta.

Badając wyżej wspomnianą wiarygodność, bierze się pod uwagę: zawód, wykształcenie, status mieszkaniowy, dzielnicę, w której zamieszkuje kredytobiorca, okres zamieszkania pod obecnym adresem wysokość miesięcznych dochodów, posiadanie telefonu, wiek i stan cywilny, liczbę osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy, posiadane rachunki bankowe, referencje bankowe, posiadanie, ubezpieczenia na życie, posiadanie samochodu, posiadane karty płatnicze, okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie, okres zatrudnienia na obecnym stanowisku oraz okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Pozytywna ocena wiarygodności klienta pozwala na skrócenie procedury związanej z udzielaniem kredytu oraz umożliwia ograniczenie ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank.

Poniżej przedstawiamy wybrane oferty banków, oferujących kredyty hipoteczne z uwzględnieniem aktualnych promocji pakietowych:

Uwaga! to nie jest wpis sponsorowany. Poniższe zestawienie przygotowane zostało w sposób niezależny i obiektywny. Nie posiadamy umowy z żadnym z poniższych banków!

Porównanie kredytów hipotecznych październik 2020

3,48%

Bank BPS – Kredyt mieszkaniowy

– Oprocentowanie RRSO: od 3,48%
– Marża banku: 1,99%
– Prowizja: 1,90%
– Maksymalny okres kredytowania: 30 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty
3,65%

Bank BOŚ – Kredyt mieszkaniowy

– Oprocentowanie RRSO: od 3,65%
– Marża banku: 1,70%
– Prowizja: 2,00%
– Maksymalny okres kredytowania: 35 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty
3,87%

BNP Paribas – kredyt mieszkaniowy

– Oprocentowanie RRSO: od 3,87%
– Marża banku: 1,60%
– Prowizja: 4,00%
– Maksymalny okres kredytowania: 20 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty
4,01%

Credit Agricole – Kredyt hipoteczny

– Oprocentowanie RRSO: od 4,01%
– Marża banku: 2,20%
– Prowizja: 0,00%
– Maksymalny okres kredytowania: 35 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty
4,04%

Bank Millennium – Kredyt mieszkaniowy

– Oprocentowanie RRSO: od 4,04%
– Marża banku: 2,30%
– Prowizja: 0,00%
– Maksymalny okres kredytowania: 35 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty
4,05%

ING Bank Śląski – Kredyt mieszkaniowy

– Oprocentowanie RRSO: od 4,05%
– Marża banku: 2,30%
– Prowizja: 0,00%
– Maksymalny okres kredytowania: 35 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty
4,19%

Pekao SA – Kredyt mieszkaniowy

– Oprocentowanie RRSO: od 4,19%
– Marża banku: 1,99%
– Prowizja: 2,19%
– Maksymalny okres kredytowania: 35 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty
4,29%

Eurobank – Kredyt mieszkaniowy

– Oprocentowanie RRSO: od 4,29%
– Marża banku: 2,39%
– Prowizja: 0,00%
– Maksymalny okres kredytowania: 30 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty
4,34%

mBank Hipoteczny – Kredyt mieszkaniowy

– Oprocentowanie RRSO: od 4,24%
– Marża banku: 2,04%
– Prowizja: 4,00%
– Maksymalny okres kredytowania: 35 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty
4,42%

Alior Bank – Kredyt mieszkaniowy

– Oprocentowanie RRSO: od 4,42%
– Marża banku: 2,49%
– Prowizja: 1,00%
– Maksymalny okres kredytowania: 30 lat
– Wymagany wkład własny: minimum 10%

Zapytaj o szczegóły oferty

aktualizacja danych: 01.10.2020 r.

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty; wszystkie wartości są aktualne w dniu powstania artykułu.

Dokumenty wymagane przy zakupie nowego mieszkania lub domu
W przypadku zakupu mieszkania:
– odpis z księgi wieczystej lokalu mieszkalnego lub odpis księgi wieczystej nieruchomości z której będzie wyodrębniony
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują
– decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym jest zlokalizowany lokal
– dokumenty rejestrowe zbywcy (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
– promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką

W przypadku zakupu domu jednorodzinnego:
– odpis z księgi wieczystej domu lub odpis wieczysty nieruchomości, z której ma być wyodrębniony
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują
– decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia przez właściwy urząd bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych
– promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką

Dokumenty wymagane przy zakupie mieszkania lub domu z rynku wtórnego
W przypadku zakupu mieszkania:
– odpis z księgi wieczystej / Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują
– umowa/y darowizny – jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
– w przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką
W przypadku zakupu domu jednorodzinnego:
– odpis z księgi wieczystej
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują
– dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce: Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami lub Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub Potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
– umowa/y darowizny – jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
– w przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator portalu hipoteczny.com.pl