Kategoria - Aktualności

Aktualności finansowe – bankowość, kredyty, lokaty, ubezpieczenia

Jak działa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej powołano w 1997 roku przez Związek Banków Polskich w celu minimalizowania ryzyka kredytowego, ochrony i bezpieczeństwa obrotu pieniężnego, a także monitorowania zadłużenia. Głównym zadaniem BIK jest gromadzenie i...