Mieszkanie dla młodych marzec 2018

Kredyt mieszkanie dla młodych - MDM

Program “Mieszkanie Dla Młodych”, w skrócie MDM to program rządowej pomocy polegający na dofinansowaniu przez państwo wkładu własnego. Ponadto osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

Jakie warunki trzeba spełnić?

– nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) – ten warunek od 01.09.2015 r. nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci
– wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka) – ten warunek od 1 września 2015 r. nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci
– zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 – jeżeli nabywca wychowuje minimum 3 dzieci
– zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
– cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

– dopłata do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania) lub od 01.09.2015 r. 65 m2 w przypadku osób/rodzin z trojgiem dzieci
10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
od 01.09.2015 r. 20% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dzieci
od 01.09.2015 r. 30% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci
– dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
– dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Uwaga! to nie jest wpis sponsorowany. Poniższe zestawienie przygotowane zostało w sposób niezależny i obiektywny. Nie posiadamy umowy z żadnym z poniższych banków!

Porównanie kredytów w programie MDM styczeń 2022

MDM

Pekao SA – mieszkanie dla młodych

– atrakcyjne warunki cenowe
– szybka decyzja kredytowa
– wysokość kredytu to 50% ceny zakupu mieszkania
– minimalny okres kredytowania – 15 lat
– dla klientów do 35 roku życia

Zapytaj o szczegóły oferty
MDM

Getin Noble Bank – mieszkanie dla młodych

– kredyt dopasowany do klienta
konkurencyjne warunki i minimum formalności
– raty równe lub malejące
– możliwy brak prowizji za wcześniejszą spłatę
– dla klientów do 35 roku życia

Zapytaj o szczegóły oferty
MDM

Getin Noble Bank – mieszkanie dla młodych

– kredyt z dofinansowaniem wkładu własnego kredytobiorcy
do 80% wartości nieruchomości w złotówkach
– okres kredytowania od 15 do 30 lat
– możliwość łączenia dochodów kredytobiorców

Zapytaj o szczegóły oferty
MDM

Alior Bank – mieszkanie dla młodych

– kredyt do 95% wartości nieruchomości zlokalizowanej w PL
– okres kredytowania od 15 do 30 lat
– niska prowizja i szybka decyzja kredytowa
najlepszy kredyt hipoteczny wg. rankingu Expander z 12.09.2014

Zapytaj o szczegóły oferty
MDM

BOŚ – mieszkanie dla młodych

– atrakcyjna marża – już od 1,49%
– długi okres kredytowania – od 15 do 35 lat
– kredytowanie nawet do 90% wartości nieruchomości
– możliwość skorzystania z wakacji kredytowych – do 3 miesięcy w roku
– spłata kredytu w ratach stałych lub malejących

Zapytaj o szczegóły oferty
MDM

BGŻ – mieszkanie dla młodych

– kredyt do 90% wartości nieruchomości
– bogaty pakiet ubezpieczeń
– minimalna kwota kredytu 50 000 zł, nie mniej niż 50% wartości nabywanej nieruchomości
– minimalny okres kredytowania 15 lat
– możliwość skorzystania z wakacji kredytowych

Zapytaj o szczegóły oferty
MDM

Millennium Bank – mieszkanie dla młodych

– kredyt do 90% wartości nieruchomości
– im wyższa kwota kredytu, tym niższe oprocentowanie
– niska marża dla stałych klientów Millennium Banku
– akceptacja wielu różnych źródeł dochodu
– kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach.

Zapytaj o szczegóły oferty
MDM

Eurobank – mieszkanie dla młodych

– długi okres kredytowania – do 30 lat
– niska marża od 1,89%
– możliwa spłata w ratach równych lub malejących
– minimalny okres kredytowania – 15 lat
– specjalna oferta promocyjna “niski procent” – oferta ograniczona czasowo

Zapytaj o szczegóły oferty

Najczęściej zadawane pytania

Czy para żyjąca w związku nieformalnym może wystąpić wspólnie o kredyt?
Nie, w świetle ustawy beneficjentem programu jest małżeństwo, osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku osób żyjących w związku nieformalnym z wnioskiem o kredyt, składanym wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, może wystąpić tylko jedna z nich.
Czy aby ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych, należy wziąć kredyt?
Zaciągnięcie kredytu nie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.
Kto może zostać dodatkowym kredytobiorcą?
Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.
Czy dofinansowanie będzie traktowane przez bank jako wkład własny czy muszę dysponować jeszcze dodatkowymi środkami?
Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście rekomendacji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), która obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. i która wymaga posiadanie przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5 proc. wkładu własnego. Wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20 proc. w 2018 roku.
Jakiego typu mieszkania będą objęte programem MdM?
Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).
Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?
Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (lub bankach), który przystąpił do programu. Do wniosku należy dołączyć:

1. pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania,

2. pisemne zobowiązanie – w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,

3. pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,

4. pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu Mieszkanie dla młodych, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów.

W jaki sposób dopłata będzie wypłacana?
Zgodnie z art. 11 ust. 3 wypłata środków z tytułu udzielonego dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:

1. po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;

2. jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;

3. jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Czy jest jakiś limit zarobków, które trzeba osiągać żeby skorzystać z programu MdM?
Regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie przewidują wprowadzenia limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia oferowanego w ramach programu MdM.
Jaki jest maksymalny metraż mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu?
Wielkość powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego – 100 m2 i odpowiednio 85 m2 i 110 m2 – jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci.
Czy o dofinansowanie można się ubiegać w związku z refinansowaniem kredytu?
Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone tylko pod warunkiem zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.
Które banki oferują kredyty w programie MDM?
Kredytów w programie Mieszkanie Dla Młodych udzielają następujące banki (aktualna lista):
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
4. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
5. Alior Bank Spółka Akcyjna
6. SGB-Bank Spółka Akcyjna
7. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
8. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
9. Bank Millennium Spółka Akcyjna
10. Euro Bank Spółka Akcyjna
11. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
12. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator portalu hipoteczny.com.pl